Logotyp Fundacja Fotograficzna Apertura - 400px transparent on white

Projekt Statutu

Logotypy do pobrania

 
 
 

Roadmap:

  1. Akt założycielski w formie aktu notarialnego – przy kilku Fundatorach podaje się wkład każdego z nich. Wkład może być też niepieniężny (ruchomości podając wartość rynkową).

 

Taksa notarialna przy wartości funduszu założycielskiego do 3000 zł to maks. 100 zł (sprawdzić aktualność stawki) plus VAT 23%. Plus kwota za wydanie odpisu.

 

  1. Umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele siedziby (potrzebna w Urzędzie Skarbowym jako załącznik do wniosku o nadanie NIP).

 

  1. Do 7 dni od złożenia aktu fundacyjnego wniosek do KRS na druku KRS W-20. Załącznikami do formularza są:

– druk KRS-WK – zgłoszenie osób wchodzących w skład Zarządu

– akt notarialny – oświadczenie o ustanowieniu fundacji

– statut w trzech egzemplarzach podpisany przez fundatora

– uchwała nr 1 fundatorów Fundacji ….. w sprawie wyboru członków Zarządu

– umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele siedziby

– wniosek o zwolnienie z opłaty za rejestrację w KRS (albo potwierdzenie zapłaty – 250 zł)

 

Nie składam druku KRS-WM (nie rozpoczynamy DG), nie składam wzorów podpisów.

 

  1. Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON korzystając z druków:

– formularz RG-1.

 

  1. Założenie konta bankowego

 

  1. Wniosek o nadanie NIP w Urzędzie Skarbowym (2-3 tygodnie) korzystając z druków:

– formularz NIP-2

– decyzja o nadaniu numeru REGON

– wypis z KRS

– umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele siedziby

– informacja o koncie bankowym

 

  1. Po otrzymaniu nr NIP, należy go zgłosić w KRS (bezpłatnie) korzystając z druków:

– formularz KRS-Z20 (wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS)

– formularz uzupełniający KRS-ZY

– zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON