W czerwcu 2020 roku, z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Olsztynie, uruchomiona została inicjatywa „Szlak Świętej Warmii”. Dziś, po roku działania i dołączeniu do niej wielu interesariuszy, projekt ten może pochwalić się własną witryną internetową: szlakswietejwarmii.pl, w której stacje na szlaku opisane są w formie audiobooka, a także publikacją przewodnika turystyczno-pielgrzymkowego. Miło mi poinformować, że stacje… Read More


Jezioro Francuskie na Dylewskiej Górze niedaleko Ostródy to najwyżej położone jezioro w północno-wschodniej Polsce (285 m n.p.m.). Związana jest z nim mroczna legenda, osnuta na prawdziwych wydarzeniach. Od 1963 roku jest rezerwatem przyrody. Jest to jeden z trzech rezerwatów, położonych na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Rezerwat został utworzony w 1963 roku między innymi dla… Read More


Rezerwat przyrody Dylewo jest jednym z pięciu na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Został założony w 1970 roku dla ochrony fragmentu lasu liściastego – buczyny pomorskiej – o powierzchni ponad 9 hektarów. Lasy rezerwatu porastają wschodnie zbocza Góry Dylewskiej. Przeważają w nim drzewa ok. 120-letnie, oprócz buków także jawor, modrzew europejski, dąb szypułkowy i bezszypułkowy,świerk… Read More


Rezerwat położony jest w sąsiedztwie miejscowości Ustnik, tuż przy drodze prowadzącej z Jezioran do Lidzbarka Warmińskiego. Powołany został stosunkowo niedawno – w 1991 r., w celu ochrony zbiornika śródpolnego o nazwie Ustnik, który stanowi miejsce lęgu i wypoczynku wielu cennych gatunków ptaków wodno-błotnych. Ustnik jest płytkim zbiornikiem śródpolnym, który w przeszłości był osuszony i na… Read More


Faunistyczny rezerwat Bagno Nadrowskie położony jest w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek w pobliżu wsi Nadrowo. Powstał 9 października 1991r., swoim zasięgiem obejmuje 58,1 ha lasów, torfowisk i nieużytków. Lasy zajmują niewielki obszar rezerwatu. Najważniejszą jego część stanowi rozległe torfowisko, urozmaicone oczkami wody. Obszar ten porastają szuwary, krzewy wierzby, kruszyny i brzozy. To naturalne obniżenie… Read More


Ten chroniony rezerwat przyrody zwany Lasem Warmińskim leży właściwie tuż za opłotkami Olsztyna. Powierzchnia tego założonego w 1982 r. obszaru wynosi prawie 1800 ha i rozpościera się od Jeziora Łańskiego do granic wsi Ruś. Terytorialnie położony jest na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki i jest fragmentem Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej. Główne przyczyny, dla których rezerwat został… Read More


Rezerwat przyrody „Bukowy jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został w 1954 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego występującego w rezerwacie na krańcach swojego wschodniego zasięgu. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Kolno. Leży w odległości 10 km od Kolna, 26 km od Mrągowa. Rezerwat znajduje się na terenie… Read More


Częściowy rezerwat przyrody „Dębowo” jest to rezerwat leśny utworzony w 1954 roku na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat stworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego, będącego równocześnie najdalej wysuniętym na wschód naturalnym zbiorowiskiem tego gatunku. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na… Read More


Rezerwat przyrody „Kwiecewo” położony jest na południowy-zachód od miejscowości Kwiecewo, położonej 6 km na południowy zachód od Dobrego Miasta. Obszar ten należy do mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie, stanowiącego zachodnią część makroregionu Pojezierza Mazurskie. To płytkie rozlewisko otoczone podmokłymi łąkami, okresowo zalewanymi szuwarami oraz polami uprawnymi. Ze zbiornikiem sąsiaduje niewielki, ale bardzo ciekawy pod względem ornitologicznym kompleks… Read More


Rezerwat „Jezioro Kośno” jest to rezerwat krajobrazowy. Utworzony został w 1982 roku w celu ochrony swoistego krajobrazu pojeziernego. Jezioro Kośno oraz przylegające do niego kompleksy Lasów Purdzkich zostały objęte granicami rezerwatu krajobrazowego. Utworzono go w 1982 r., by chronić występujące tu ptactwo wodne i drapieżne oraz krajobraz florystyczny. Rezerwat zajmuje 1260 ha na pograniczu powiatów… Read More


Tworząc i odwiedzając Fotograficzną Mapę Warmii odkrywacie i często dzielicie się swoimi lokalizacjami z regionu. To ważne, aby miejsca pod szczególną ochroną przyrodniczą, takie jak rzadkie siedliska flory i fauny, miejsca gniazdowania, rezerwaty i obszary objęte ochroną gatunkową, otoczyć szczególną opieką. Aby pomóc je chronić przed zwiększoną liczbą odwiedzin, poprzez mądre użytkowanie i edukację, powstał sojusz odpowiedzialnych… Read More


Znajdujący się przy kościele w Brąswałdzie katolicki cmentarz najbardziej oddaje charakter starych warmińskich cmentarzy wiejskich. Położony poniżej wzniesienia kościelnego, po drugiej stronie przebiegającej przez wieś drogi, skupia uwagę urozmaiconym ukształtowaniem terenu, który stopniowo podnosi się w kierunku zachodnim. Centralnie przez cmentarz przebiega pomnikowa aleja lipowa, która dzieli go na dwie części. Pośród licznych już współczesnych… Read More


Zabytkowy cmentarz kanoników Kapituły Warmińskiej we Fromborku stanowi uzupełnienie w części południowej ogrodów kanonicznych. Od strony miasta prowadzi do niego około 100 letnia aleja lipowa. Cmentarz został założony w 1908 roku z powodu nie tylko braku miejsca na dalsze pochówki w krypcie fromborskiej katedrze, ale także ze względów sanitarnych. Ceglane ogrodzenie z żelazną bramą od… Read More


Wieże obronne mostu kolejowego na Pasłęce w Tomarynach znajdują się na trasie linii kolejowej Ostróda – Olsztyn, są jednymi z najciekawszych zabytków fortyfikacji nowoczesnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1900–1905 na terenie dawnych Prus Wschodnich budowano umocnienia mostów kolejowych w formie masywnych wież. Dwie połączone ze sobą ceglane wieże z pancernymi wieżyczkami na dachach… Read More


Kolej Nadzalewowa – linia kolejowa biegnąca wzdłuż Zalewu Wiślanego, datowana na 1897-1899 r., leżąca na terenie powiatu elbląskiego i powiatu braniewskiego, w zamyśle niemieckich projektantów miała połączyć Elbląg z Królewcem, wzdłuż Zalewu Wiślanego. W 1897 r. rozpoczęto budowę kolei, będącej prywatną inwestycją towarzystwa akcyjnego z Królewca. W maju 1899 r. ukończono budowę odcinka z Elbląga… Read More


Dworzec w Tolkmicku – zalicza się do najciekawszych architektonicznie dworców w regionie. Znajduje się na trasie tzw. kolei nadzalewowej. Zlokalizowany jest w obrębie stacji kolejowej – zespołu dworca PKP w Tolkmicku przy ul. Morskiej 4.… Read More


Dworzec w Gutkowie – jeden z ostatnich istniejących na terenie Warmii i Mazur dworców kolejowych reprezentujących typ tzw. dworców barakowych, wznoszonych w Prusach na liniach bocznych, oddawanych do użytku w latach 80. i 90. XIX w. Dworzec w Gutkowie został wzniesiony w 1883 r. w związku z uruchomieniem linii kolejowej Olsztyn – Morąg, na trasie… Read More


Bałdy (niem. Balden) – wieś niesołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego. Pierwsza informacja o wsi pochodzi z początku XV wieku. Wówczas wielki mistrz krzyżacki nadał majątek Bałdy niemieckiemu rycerzowi o imieniu Hartman. W XVII wieku dobra były własnością warmińskiej rodziny von… Read More


Łupstych (niem. Abstich, prus. Abistiks) założony w 1380 roku, wtedy o nazwie Abestichen, podana w trzecim tomie kodeksu Warmińskiego ze 102 miejscem obsady na mapie. 26 marca 1518 sołtys wsi Naglady, Stenzel (albo Stenczel), przejął na zwyczajowych warunkach trzy włóki w Łupstychu od Mertena (Marcina), który sam przeprowadził się do Gutkowa, zrzekając się swojego urzędu… Read More


Pełna nazwa arboretum w Kudypach to Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach im. Polskiego Towarzystwa Leśnego. Historia Arboretum sięga roku 1983 roku kiedy huraganowe wiatry wyłamały i wywróciły część drzew znajdujących się w drzewostanie nasiennym. Spadek poziomu wód gruntowych, powstanie naturalnych luk i szkodniki wtórne dodatkowo osłabiły drzewa, przez co las przestał pełnić funkcje… Read More


Pałac w Łężanach został wybudowany w latach 1909-1911 z inicjatywy kontradmirała Reinholda Fischera. Rodzina Fischerów nabyła majątek ziemski w Łężanach w 1872 roku. Położony na planie prostokąta, z licznymi dobudówkami, balkonami, zdobieniami oraz dwiema wieżami. Według dostępnych informacji w pałacu znajdowało się 27 pokoi, sala balowa i biblioteka, które były stylowo urządzone i wyposażone w… Read More


Łomy (dawniej Kamienna Góra niem. Steinberg) – wieś położona w gminie Jonkowo z zachowaną, typową zabudową charakterystyczną dla Warmii. Znajduje się tu wiele ciekawych obiektów architektury z końca XIX i początków XX w., zbudowanych najczęściej z czerwonej cegły. Należą do nich: budynek dawnej szkoły, świetlicy, zabytkowa remiza strażacka oraz elementy sakralne, kapliczki przydrożne (cztery) pochodzące z XVIII, XIX, XX w.), niektóre… Read More


Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej projektu „Warmia w kolorach”, której współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Większość autorów prac to mieszkańcy Warmii, choć wśród miłośników regionu znalazły się osoby spoza kraju. Organizatorzy zapowiadają także ekspozycję prac na kartach pocztowych, co jest zawsze miłym akcentem dla kolekcjonerów. Wernisaż odbędzie się 8 grudnia… Read More


„Która z moich fotografii jest moją ulubioną? Ta, którą zrobię jutro”. – Imogen Cunningham Internet jest pełen porad dla fotografów krajobrazu, ale zdecydowana większość tych informacji traktuje o sprzęcie i trikach post-processu. Może to prowadzić do błędnego przekonania, że fotografowanie to przede wszystkim kwestia posiadanych lustrzanek i obiektywów. Wiele serwisów koncentruje się na recenzjach i… Read More


Już 3 sierpnia (2018 roku, w piątek) o godzinie 19:00 w Kamienicy Naujacka w Olsztynie odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Drugie dno”. Kuratorką wystawy jest Natalia Tejs, którą zapytałem o znaczenie tematu.   Piotr Wyrzykowski: W zaproszeniu na wystawę piszesz o metamorfozach wody i jej symbolice. Zdradzisz coś więcej, czy jest to z góry… Read More


„Ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym Lidzbark Warmiński – Orneta” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa Orneta, Opin, Wolnica, Łaniewo, Bobrownik, Lidzbark Warmiński, stan na czerwiec 2018. Długość 30 km, suma przewyższeń 94 m, szacowany czas przejazdu 1 godz. 15 minut.   O przejeździe dawnym szlakiem kolejowym między Lidzbarkiem Warmińskim a Ornetą myślałem… Read More


„Niebieski szlak rowerowy gminy Jonkowo” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa okrężna Łupstych, Wilimowo, Mątki, Jonkowo, Giedajty, Łupstych, stan na kwiecień 2018. Długość 22 km, suma przewyższeń 232 m, szacowany czas przejazdu 1 godz.     Wyruszając na objazd szlaku nie wiedziałem, czy będę miał po czym jechać. Przebieg trasy znalazłem… Read More


„Czarny szlak spacerowy im. Alojzego Śliwy w Olsztynie” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa w granicach miasta Olsztyn: Wysoka Brama, Las Miejski, Redykajny, Gutkowo, Łupstych, Olsztyn ul. Sielska, stan na styczeń 2018. Długość 16,9 km, suma przewyższeń 283 m, szacowany czas przejazdu 1 godz. 10 min.     Spacerowy szlak imienia… Read More


„Warmia na rowerze i pociągiem czyli #PKPbiketour” Szlaki rowerowe na Warmii to jedno, gęstość sieci dróg po których rowery mogą sprawnie i bezpiecznie się poruszać to drugie. Mapę istniejących (lub powoli zanikających) tras proponowanych przez PTTK i samorządy znajdziecie na łamach Fotograficznej Mapy Warmii w zakładce szlaki rowerowe. Dziś podsuniemy Wam trochę pomysłów na zrealizowanie… Read More


„Niebieski szlak rowerowy gminy Dywity” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa okrężna Dywity, Dągi, Różnowo, Dąbrówka Wielka, Nowe Włóki, Gradki, Frączki, Tuławki, Gady, Dągi, Dywity, stan na styczeń 2018. Długość 34,8 km, suma przewyższeń 243 m, szacowany czas przejazdu 2 godz. 10 min.     Niebieski szlak zaczyna się i kończy… Read More


  „Czerwony szlak rowerowy Łajs – Kaborno – Olsztyn” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa Małszewo, Łajs, Nowa Wieś, Kaborno, Klewki, Szczęsne, Olsztyn, stan na styczeń 2018. Długość 27,6 km, suma przewyższeń 246 m, szacowany czas przejazdu 1 godz. 50 min.   Pierwszy styczniowy weekend 2018 roku cieszył pięknym słońcem i… Read More


„Żółty szlak rowerowy gminy Dywity” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa Dywity – Redykajny – Kajny – Barkweda – Brąswałd– Ługwałd – Dywity, stan na grudzień 2017. Długość 21,7 km, suma przewyższeń 275 m, szacowany czas przejazdu 1 godz. 25 min.   Słoneczny poranek przedostatniego dnia 2017 roku zachęcał, żeby skorzystać… Read More


„Czerwony szlak rowerowy Olsztyn – Gietrzwałd – Stare Jabłonki” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa Stare Jabłonki – Olsztyn, stan na grudzień 2017. Długość 40,4 km, suma przewyższeń 374 m, szacowany czas przejazdu 2 godz. 40 min.   Zbliżał się grudniowy weekend, pogoda nie rozpieszczała, ale prognoza na dwa dni była… Read More


Szlaki rowerowe na mapawarmii.pl Fotograficzna Mapa Warmii to także miejsce do odkrywania bardziej turystycznej strony regionu, a chyba najprzyjemniejszą formą eksploracji jest ta zarazem szybka, poprawiająca kondycję i zwiększająca nasz zasięg – turystyka rowerowa. Zachęcam zatem do spakowania ulubionego aparatu fotograficznego do plecaka lub sakwy i odwiedzenia Warmii na dwóch kołach. Wytyczonych szlaków rowerowych lub… Read More


„Czerwony szlak rowerowy Gościniec Niborski” Ślad trasy na Strava: www.strava.com Plik GPX do ściągnięcia: mapawarmii.pl Trasa Nidzica – Bartąg, stan na grudzień 2017. Długość 35,5 km, suma przewyższeń 322 m, szacowany czas przejazdu 2 godz. 15 min.   O wielkiej historii traktu i jego znaczeniu pokrótce możecie przeczytać we wpisie Pana Andrzeja Małyszko z Rusi, warto… Read More


Wszyscy, którym nie udało się dotrzeć do Oranżerii Kultury, mogą także tutaj obejrzeć pokaz multimedialny fotografii, które złożyły się na wystawę Fotograficznej Mapy Warmii. Pokaz fotografii wchodzących w skład wystawy Fotograficzna Mapa Warmii Autorzy fotografii: Danuta Brzostowska, Jolanta Kolinko, Jolanta Michno, Ewa Rubczewska, Julia Trochim, Adam Czuryłło, Paweł Jaszczuk, Piotr Karkoszka, Marcin Kierul, Radosław Niemczynowicz,… Read More


Stało się. Po kilku miesiącach przygotowań i oczekiwania na najlepszy termin mogliśmy wspólnie zaprosić Was na pierwszą wystawę Fotograficznej Mapy Warmii!   W historycznych wnętrzach Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim, 22 kwietnia 2017 roku swoje prace zaprezentowało szesnastu autorów mapawarmii.pl: Danuta Brzostowska, Jolanta Kolinko, Jolanta Michno, Ewa Rubczewska, Julia Trochim, Adam Czuryłło, Paweł Jaszczuk, Piotr… Read More


Warmińsko-Mazurskie Stowarzysznie Fotograficzne BLUR zaprasza na otwarte zawody fotograficzne o ZŁOTĄ SMIENĘ. Plener na starówce, możliwość spróbowania swoich sił w fotografii analogowej a na dodatek konkurs i wystawa poplenerowa! Najważniejsze terminy na grafice poniżej, a szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia FB (klikajcie na grafikę):… Read More


Bez zbędnego rozgłosu i bez nadmuchiwanych zapowiedzi. Z wieloma pomysłami i otwartymi głowami na potrzeby i oczekiwania. Powstała ARTWAMA, a twórców tej inicjatywy powinniście znać z wcześniejszych działań: Darek Prokopczuk, organizator i doświadczony społecznik, fotograf nie tylko wirtualny, Marcin Kierul, człowiek – instytucja, filozof fotografii który przeszedł do historii mottem: „Szłem to pstrykłem”, Piotr Wyrzykowski, bo… Read More


  Co wyróżnia 1 października spośród innych sobót 2016 roku? Po pierwsze – księżyc w nowiu. A po drugie, na całym świecie odbywa się coroczny Worldwide Photowalk pod patronatem Scotta Kelby’ego. My rozpoczniemy tą sobotę już w piątkowy wieczór, a jeśli warunki nam pozwolą, powitamy pierwszy dzień października w plenerze pod rozgwieżdżonym niebem. Spróbujemy swoich… Read More


Z Pawłem Staszakiem o XII-tej edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych rozmawia Piotr Wyrzykowski.   „OMF to wciąż nie konkurs możliwości technicznych aparatów a zdolności fotografujących”   Piotr Wyrzykowski: Rozpoczęła się XII-ta edycja Otwartych Mistrzostw Fotograficznych. Na nowej stronie widać ożywienie, ruszyliście z przytupem i własną, soczystą produkcją filmową zapowiadającą prawdziwy pojedynek fotograficznych marek. Ten zastrzyk świeżości… Read More


Z końcem czerwca ruszyła z przytupem kolejna, dwunasta już edycja Otwartych Mistrzostw Fotograficznych organizowanych przez olsztyński MOK. Wszystkie szczegóły, regulamin, kartę zgłoszenia i ważne daty znajdziecie na nowej stronie OMF: omf.mok.olsztyn.pl. Najważniejsze, że wciąż to trzy kategorie: Człowiek, Architektura i Natura. Ważne też, że fotografie przesyłać na adres MOK-u należy do 30 września 2016 r.… Read More


Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Nowoczesności „Tartak” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, w którym fotografujemy zabytki techniki na terenie Olsztyna. Konkurs jest organizowany wspólnie z olsztyńskim MOK-iem i W-M oddziałem PTTK, a nagrody funduje Michelin. Listę obiektów, kartę zgłoszenia i regulamin konkursu znajdziecie na stronie „Tartaku”: zabytkitechniki.olsztyn.pl. Maksymalnie trzy (3) fotografie nadesłać można na adres Muzeum… Read More


Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacji Turystyczna oraz Kasia i Maciej Marczewscy z Fundacji Ruszaj w Drogę! zapraszają do obserwowania wspólnej akcji promocyjnej „Ruszamy na Warmię!” na największym blogu podróżniczym o Polsce www.ruszajwdroge.pl. Blogerzy przyjadą na Warmię 1 lipca 2016 r. i przez 10 kolejnych dni będą podróżować po regionie i codziennie opisywać wrażenia w mediach… Read More


Tak bez okazji, bez szczególnego powodu postanowiłem przejrzeć zasoby Mapy Warmii i wybrać po jednej fotografii każdego z autorów, aby stworzyć galerię, nazwijmy ją „Najpiękniejszą 21-ką”. Wybór wcale nie łatwy, bo zbliżamy się powoli do 600 (sześciuset!) lokalizacji. Ale wszak nie o ilość chodzi, myślę że te 21 fotografii pokazuje to dokładnie. Przedstawiają różne zakątki… Read More


  Jeśli chcesz dołączyć do autorów Fotograficznej Mapy Warmii, oto krótki poradnik, który pokaże jak łatwo przygotować fotografie:   1. Fotografie z miejsc, których brakuje na mapie, zapisujemy w pliku .jpg o wielkości dłuższego boku minimum 800, a maksimum 1200 px   2. W serwisie www.google.pl/maps znajdujemy miejsce, gdzie wykonaliśmy fotografię i klikając prawym przyciskiem myszy… Read More


Blikiem w oczy. Warsztaty charytatywne w Bartągu. Przez najbliższe trzy sobotnie przedpołudnia w Bartągu będzie można spotkać młodzież patrzącą na świat kadrami fotograficznymi. Pomysł darmowych spotkań – warsztatów podstaw fotografii dla dzieciaków jest wart poświęcenia kilku godzin. Może w młodych głowach zakiełkuje fotograficzne ziarno – taka Incepcja dla dostrzegania piękna. W trakcie warsztatów fotografii architektury i krajobrazu… Read More


Czy natura i czas wygra z właścicielami pokrzyżackiego zamku w Morągu? Morąg to sympatyczna miejscowość. Panie w informacji turystycznej sprawiają wrażenie bardzo zaangażowanych w promocję miasta, które ma mnóstwo fajnych atutów historycznych, w tym jeden niedoceniany od setek lat – zamek – w latach świetności odgrywający niebagatelną rolę w życiu Zakonu Krzyżackiego. Dzisiaj z zewnątrz… Read More