Rezerwat przyrody Dylewo jest jednym z pięciu na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Został założony w 1970 roku dla ochrony fragmentu lasu liściastego – buczyny pomorskiej – o powierzchni ponad 9 hektarów.

Lasy rezerwatu porastają wschodnie zbocza Góry Dylewskiej. Przeważają w nim drzewa ok. 120-letnie, oprócz buków także jawor, modrzew europejski, dąb szypułkowy i bezszypułkowy,świerk pospolity i pojedyncze drzewa innych gatunków.
Bogate jest też runo, w którym znajdziemy m.in. marzankę wonną, przylaszczkę pospolitą, gajowiec żółty. Spotkać tu można wiele okazów pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, w tym głazów narzutowych.

Rezerwat położony jest w gminie Grunwald. Aby do niego dotrzeć, od wsi Dylewo należy kierować się drogą polną na zachód – aż do skraju lasu położonego w odległości ok. 2,5 km od wsi. Jest to teren Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich – utworzonego w 1994 r., o powierzchni 7 782 ha i strefie ochronnej zajmującej 14 525 ha. Wzgórza stanowią zachodnią część większego łańcucha wzniesień, zwanego Garbem Lubawskim. Najwyższym szczytem Wzgórz jest Góra Dylewska (312 m n.p.m.), jednocześnie najwyższy szczyt północno-wschodniej Polski. Inne wzniesienia o znacznej wysokości to Góra Bukowa (287 m n.p.m.) i Góra Francuska (283 m n.p.m.). Powierzchnia lasów na terenie Parku i jego otuliny wynosi łącznie 4 461 ha. Dominujące są lasy liściaste – buczyny, grądy, olsy i łęgi, przy czym te dwa ostatnie są raczej rozproszone i występują tylko w miejscach zabagnionych. Dużą powierzchnię zajmują też bory mieszane. Oprócz opisanego wyżej Dylewa, na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich znajdują się jeszcze 4 rezerwaty: Jezioro Francuskie, Rzeka Drwęca, Uroczysko Dylewo i Uroczysko Klonowo.

Źródła:

https://mojemazury.pl/178513,Rezerwat-przyrody-Dylewo.html

 

1 216 comments on “Dylewo – rezerwat