Dworzec w Gutkowie – jeden z ostatnich istniejących na terenie Warmii i Mazur dworców kolejowych reprezentujących typ tzw. dworców barakowych, wznoszonych w Prusach na liniach bocznych, oddawanych do użytku w latach 80. i 90. XIX w.
Dworzec w Gutkowie został wzniesiony w 1883 r. w związku z uruchomieniem linii kolejowej Olsztyn – Morąg, na trasie której znajdowała się ówczesna podolsztyńska wieś Gutkowo. Rok później otwarto trasę Gutkowo – Dobre Miasto – Orneta – Pieniężno – Kobbelbude (ob. Swietłoje), która połączyła Olsztyn ze stolicą prowincji dawnych Prus Wschodnich, tj. Królewcem. Gutkowo stało się wówczas istotnym składnikiem olsztyńskiego węzła kolejowego.

W obrębie stacji w Gutkowie jako pierwszy wzniesiono budynek dworca połączony ze spedycją kolejową oraz sąsiedni budynek mieszkalny połączony z budynkiem gospodarczym (ul. Sokola 5). W kolejnych latach stacje rozbudowano o budynki mieszkalne, gospodarcze i dwie nastawnie. Wg ówczesnej nomenklatury dworzec w Gutkowie zaliczał się do dworców 3 klasy.

Po drugiej wojnie światowej połączenie Olsztyn – Gutkowo – Orneta zostało uruchomione jako pierwsze w województwie olsztyńskim. Pociąg przejechał na tym odcinku już 2 marca 1945 r. Dworzec w Gutkowie stracił na znaczeniu, kiedy do Gutkowa zaczęła docierać komunikacja miejska z Olsztyna (część wsi Gutkowo włączono w granice miasta Olsztyna w 1987 r.). Dworzec pozostawał czynny do 1993 r.; kasa z poczekalnią kilka lat dłużej (działała jeszcze w latach 2000–2004). W związku z dewastacją i próbami podpalenia budynek dworca został zamknięty na stałe przed dostępem osób postronnych.

Źródła:
Encyklopedia Warmii i Mazur

 

5 907 comments on “Gutkowo – dworzec