Jezioro Francuskie na Dylewskiej Górze niedaleko Ostródy to najwyżej położone jezioro w północno-wschodniej Polsce (285 m n.p.m.). Związana jest z nim mroczna legenda, osnuta na prawdziwych wydarzeniach. Od 1963 roku jest rezerwatem przyrody.

Jest to jeden z trzech rezerwatów, położonych na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Rezerwat został utworzony w 1963 roku między innymi dla ochrony wierzby borówkolistnej.

Nazwa jeziora, jak głosi legenda, pochodzi stąd, że w czasie kampanii napoleońskiej miejscowi chłopi utopili tu kilku Francuzów (ostródzki historyk Tadeusz Peter podaje liczbę aż 17), mszcząc się za krzywdę wyrządzoną miejscowej dziewczynie (chodziło o gwałt i to nie na jednej, lecz może nawet na kilkunastu kobietach). Rezydujące w pobliskim Pietrzwałdzie oddziały wojsk napoleońskich wzięły srogi odwet za ten samosąd. Wieś została zrównana z ziemią, a chłopów zamieszanych w mord na Francuzach stracono.

Do rezerwatu można dojść pieszo lub dojechać rowerem kilkoma drogami: z Ostródy, Lubawy lub Dąbrówna. Dobrym punktem wyjściowym do zwiedzania jest miejscowość Wysoka Wieś.
Do jeziora wiedzie malownicza ścieżka przyrodnicza (ok. 2 km długości), która swój początek bierze na szczycie Góry Dylewskiej. Rezerwat położony jest na stoku tej góry. Obejmuje swoim zasięgiem nieduże, śródleśne Jezioro Francuskie o charakterze wytopiskowym. Powierzchnia jeziora to 2,93 ha, a przyległego do niego lasu 10,71 ha.
Przezroczystość wody tego niewielkiego zbiornika zmienia się w zależności od pory roku. Największa jest w październiku, najmniejsza zaś w lipcu, wiąże się to z rozwojem planktonu, złożonego z mikroskopijnych organizmów zwierzęcych i roślinnych.

Zbocze południowo-wschodniej części jeziora porośnięte jest drzewostanem buczyny pomorskiej w wieku ok. 170 lat. Najliczniej występującym gatunkiem drzew w rezerwacie jest buk oraz pojedynczo występujące świerk (wys. 35 m), grab, dąb, brzoza, i osika w różnym wieku. W rezerwacie występuje również widłak, wawrzynek wilczełyko, turzyce, wełnianka wąskolistna i wełnianka pochwowata, bobrek trójlistkowy, czermień błotna, rosiczka okrągłolistna, płonniki oraz torfowce.
Na terenie rezerwatu występują różne gatunki zwierząt: sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, tchórze, wiewiórki i łasice. Wśród ptaków można wyróżnić: drozdy, dzięcioły, sikory, kowaliki, i pełzacze. Z gadów w rezerwacie można spotkać żmiję zygzakowatą, zaskrońca, padalca i jaszczurkę zwinkę. Wody jeziora są zamieszkane przez płocie, szczupaki, leszcze, okonie i inne. Występuje tu też bogato plankton, ślimaki, małże i pijawki.

Źródła:

http://mojemazury.pl/142880,Rezerwat-przyrody-Jezioro-Francuskie.html

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Rezerwat_Jezioro_Francuskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *