Rezerwat „Jezioro Kośno” jest to rezerwat krajobrazowy. Utworzony został w 1982 roku w celu ochrony swoistego krajobrazu pojeziernego.

Jezioro Kośno oraz przylegające do niego kompleksy Lasów Purdzkich zostały objęte granicami rezerwatu krajobrazowego. Utworzono go w 1982 r., by chronić występujące tu ptactwo wodne i drapieżne oraz krajobraz florystyczny. Rezerwat zajmuje 1260 ha na pograniczu powiatów olsztyńskiego i szczycieńskiego. Grunty rezerwatu „Jezioro Kośno” położone są w dużym kompleksie leśnym nazywanym lasami napiwodzko-ramuckimi na terenie trzech gmin: Pasym, Purda i Jedwabno. Blisko połowę tej powierzchni przypada na jedno z najgłębszych jezior na Warmii, stanowiące ostoję dla szczupaka, sandacza i okonia. Jest ono otoczone głównie przez bory sosnowe, z domieszką olchy, brzozy i świerku. Okolice rezerwatu sprzyjają aktywnej rekreacji. Jezioro jest punktem startowym szlaku kajakowego, który dalej wiedzie przepływającą przez nie rzeką Kośną. Ta, już jako Kanał Kiermas, łączy się następnie z Pisą Warmińską, która (jako rzeka Wadąg) dopływa do Łyny. Dookoła jeziora prowadzi licząca około 20 km ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, którą można przebyć pieszo lub na dwóch kółkach. Na jej trasie znajdują się dwa punkty widokowe umożliwiające obserwację życia rezerwatu.

Źródła:

http://www.przyroda.mazury.pl/index.php?page=natures&d=15

https://visit.olsztyn.eu/de/place/2567/rezerwat-przyrody-jezioro-kosno

4 117 comments on “Jezioro Kośno – rezerwat