Zastanawialiście się kiedyś, chwytając za torbę z aparatem, gdzie tym razem pojechać "na zdjęcia"?

Chyba każdy z nas miewa dni, kiedy pogoda i czas są idealne do fotografowania, brakuje za to pomysłu na kierunek fotograficznej wyprawy.

Czasem warto zdać się na łut szczęścia i wyruszyć gdzie nogi (lub koła) poniosą, czasem jednak niezbędna jest pomoc, jakaś minimalna wskazówka.

Właśnie po to, aby raz na jakiś czas znaleźć inspirację do następnego celu naszych plenerów, powstała Fotograficzna Mapa Warmii.

To przewodnik po miejscach o bogatym fotograficznym potencjale znajdujących się na Warmii i w jej najbliższym otoczeniu.

 

Have you ever wondered when grabbing your photo bag, where to head to "shoot" this time?

Almost everyone faces the time, when the weather and time are perfect for photography, but one has no idea where to start a photowalk.

Sometimes all you need is to try your luck and set off where your legs (or wheels) will lead, but you may need help, a minimal hint at times.

Every once in a while, to find an inspiration for your nest photowalk destination, the Photography Map of Warmia has been founded.

It is a guidebook of places with great photographic potential to be found in Warmia region and its closest neighbourhood.

 

Habt ihr einmal überlegt, die Tasche mit dem Fotoapparat greifend, wohin diesmal „für Fotos” fahren?

Ich glaube, jeder von uns hat die Tagen, wenn das Wetter und die Zeit ideal für Fotografieren sind, es fehlt aber die Idee über die Richtung der Fotoreise.

Es lohnt sich manchmal auf Glück zu verlassen und aufbrechen, wohin die Füße tragen, manchmal aber braucht man Hilfe, irgendeinen minimalen Hinweis.

Gerade, um von Zeit zu Zeit eine Inspiration für nächste Ziele unseres Pleinair zu finden, entstand Fotolandkarte des Ermlands.

Das ist der Leitfaden zu Orten mit umfangreichem Fotopotenzial, die sich im Ermland und dessen nächsten Umgebung befinden.

 

49 comments on “O mapie

Comments are closed.