Jezioro Francuskie na Dylewskiej Górze niedaleko Ostródy to najwyżej położone jezioro w północno-wschodniej Polsce (285 m n.p.m.). Związana jest z nim mroczna legenda, osnuta na prawdziwych wydarzeniach. Od 1963 roku jest rezerwatem przyrody. Jest to jeden z trzech rezerwatów, położonych na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Rezerwat został utworzony w 1963 roku między innymi dla… Read More


Rezerwat przyrody Dylewo jest jednym z pięciu na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Został założony w 1970 roku dla ochrony fragmentu lasu liściastego – buczyny pomorskiej – o powierzchni ponad 9 hektarów. Lasy rezerwatu porastają wschodnie zbocza Góry Dylewskiej. Przeważają w nim drzewa ok. 120-letnie, oprócz buków także jawor, modrzew europejski, dąb szypułkowy i bezszypułkowy,świerk… Read More