Dworzec w Gutkowie – jeden z ostatnich istniejących na terenie Warmii i Mazur dworców kolejowych reprezentujących typ tzw. dworców barakowych, wznoszonych w Prusach na liniach bocznych, oddawanych do użytku w latach 80. i 90. XIX w. Dworzec w Gutkowie został wzniesiony w 1883 r. w związku z uruchomieniem linii kolejowej Olsztyn – Morąg, na trasie… Read More