Pełna nazwa arboretum w Kudypach to Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach im. Polskiego Towarzystwa Leśnego. Historia Arboretum sięga roku 1983 roku kiedy huraganowe wiatry wyłamały i wywróciły część drzew znajdujących się w drzewostanie nasiennym. Spadek poziomu wód gruntowych, powstanie naturalnych luk i szkodniki wtórne dodatkowo osłabiły drzewa, przez co las przestał pełnić funkcje… Read More