Rezerwat położony jest w sąsiedztwie miejscowości Ustnik, tuż przy drodze prowadzącej z Jezioran do Lidzbarka Warmińskiego. Powołany został stosunkowo niedawno – w 1991 r., w celu ochrony zbiornika śródpolnego o nazwie Ustnik, który stanowi miejsce lęgu i wypoczynku wielu cennych gatunków ptaków wodno-błotnych. Ustnik jest płytkim zbiornikiem śródpolnym, który w przeszłości był osuszony i na którego terenie prowadzono uprawy rolnicze. Do ponownego powstania zbiornika doprowadziło zaniedbanie systemu melioracji. W zagłębieniu terenu pojawił się zbiornik stosunkowo żyzny, porośnięty bujną roślinnością szuwarową i wodną, z bogatą fauną bezkręgowców – miejsce idealne dla wodnego ptactwa. Ten nieduży w sumie zbiornik zasiedla imponująca liczba ptaków: gnieździ się tu kilkaset par należących do 25 gatunków. Na Ustniku występują: zauszniki, perkozy dwuczube, perkozy rdzawoszyje, perkozki, krzyżówki, krakwy, cyraneczki, cyranki, płaskonosy, różeńce, świstuny, głowienki, czernice, gągoły, podgorzałki, bekasy, brodźce, biegusy, rycyki i bataliony. Niestety Brzegi jeziora opanowane zostały w ostatnich latach przez barszcz Sosnowskiego. Roślina ta nie jest jednak jedynym problemem jaki dotknął rezerwat. Swego czasu Ustnik stał się szerzej znany głównie dlatego, że został zniszczony. Już po objęciu zbiornika ochroną spuszczono z niego wodę. Stosunki wodne przywrócono, jednak, jak twierdzą bywalcy, ptactwa jest dziś nieco mniej niż wcześniej. Informacje dla turystów Duże bogactwo gatunkowe czyni z rezerwatu doskonałe miejsce obserwacji ptaków wodno-błotnych. Niestety brak jest punktów widokowych a dostęp do brzegów jeziora jest niewygodny i niezgodny z prawem. Nie wolno też zapominać o tym, że ulica nie jest miejscem przeznaczonym dla pieszych podziwiających ptaki. Szczególną uwagę zwrócić należy na dużą roślinę o potężnych baldachach i liściach przypominających nieco rabarbar – barszcz Sosnowskiego. Dotyczy to zwłaszcza osób o skłonnościach alergicznych oraz słonecznych dni. Bezpośredni kontakt, a często nawet samo sąsiedztwo tej rośliny, może być przyczyną poparzeń i kłopotów zdrowotnych. Po drugiej stronie ulicy znajdują się zabudowania dawnego majątku ziemskiego (dawna nazwa Ustnika to Lichtenhagen). Przy drodze, od strony Jezioran zobaczyć można dwór z XIX w., natomiast nieco dalej od szosy położony jest duży budynek pochodzący z początku XX w. Między nimi znajdują się liczne, zrujnowane zabudowania gospodarskie.

Źródła:

http://www.przyroda.mazury.pl/index.php?page=nature&id=77
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Rezerwat_Ustnik

https://www.kochamywarmie.pl/2009/02/rezerwat-przyrody-ustnik.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *