„W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury”

Opis zadania:

„Okno na Warmię i Mazury” to unikalna w skali regionu galeria fotograficzna przedstawiająca walory przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne województwa warmińsko-mazurskiego. Wysmakowane zdjęcia umieszczone w witrynach trzydziestu olsztyńskich lokali gastronomicznych, sklepów i butików tak, by widoczne były również po ich zamknięciu, tworzyć będą wyjątkowy szlak turystyczny. Elementem wizualnym wyróżniającym prezentowane zdjęcia w przestrzeni miasta niczym w galerii sztuki mają być ozdobne ramy dopasowane do charakteru każdego lokalu partnerskiego. Na ich rewersie umieszczona będzie mapa trasy turystycznej oraz informacje o projekcie. Równocześnie stworzona zostanie mapka miejsc, w których zawisną zdjęcia, będąca jednocześnie katalogiem do tej ogromnej wystawy. Dwujęzyczne (PL-ANG) mapki oraz pocztówki z miniaturami prezentowanych zdjęć będą dostępne w lokalach i punktach informacji turystycznej w Olsztynie i w regionie, a także, z ich pomocą, prezentowane na turystycznych targach krajowych i międzynarodowych.

Aby projekt otworzyć na środowisko lokalne prezentowane zdjęcia zostaną wyłonione na drodze konkursu skierowanego do fotografików z
Warmii i Mazur, którzy z pewnością najlepiej uchwycą turystyczne walory regionu, jego bogactwo i różnorodność historyczną, przyrodniczą i
krajobrazową. Koordynatorzy są przekonani, że ten projekt stanowić może pierwszy etap nowego produktu turystycznego promującego region i liczą, iż w kolejnych latach będzie on dalej rozwijany na kolejne miasta i miasteczka Warmii i Mazur, a fakt, że fotografie będą cyklicznie wymieniane na nowe będzie jednym z powodów do corocznego odwiedzania naszego regionu przez turystów. Takie działania angażujące wielu partnerów (właścicieli lokali, punkty IT oraz fotografików) mają szansę stać się kanwą do wielu ciekawych i bardzo medialnych wydarzeń jak gry miejskie, konkursy w social mediach, wernisaże itp.

Żywimy nadzieję, że w najbliższym czasie szlak „W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury” stanie się równie popularny co wrocławski szlak krasnali, toruński street-artowy czy łódzki szlak postaci z polskich filmów animowanych.

Cele:

– organizacja cyklu wydarzeń promujących województwo warmińsko-mazurskie – wernisaże podczas prezentacji kolejnych fotografii, wycieczki tematyczne, gry miejskie i questy itp.;
– utworzenie nowego tematycznego szlaku spacerowego najpierw w Olsztynie, a następnie w innych miastach regionu;
– stworzenie największej galerii sztuki w kraju;
– inspirowanie gości stolicy regionu do poznawania innych zakątków Warmii i Mazur;
– pokazanie atrakcyjności regionu również jego mieszkańcom, w myśl zasady „cudze chwalicie, swego nie znacie”;
– popularyzacja lokalnych środowisk fotograficznych;
– zainicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami i artystami np. podczas organizacji mini wernisaży, czyli prezentacji
kolejnych zdjęć.

Pierwszym etapem realizacji zadania jest wyłonienie trzydziestu fotografii, które najlepiej będą odpowiadały założeniom koncepcji promocji regionu Warmiii i Mazur. Aby tego dokonać, w skład pięcioosobowego Jury powołanego przez organizatora wejdą członkowie WMSF BLUR, PPTK oraz przedstawiciel partnerów zadania – właściciel jednego z lokali. Zaangażowane będą też grupy: Pstryk z Olsztyna, Właśnie Olsztyn, wykorzystana zostanie funkcjonalność Fotograficznej Mapy Warmii.

Wyniki konkursu poznamy najpóźniej 1 czerwca 2022 r. Realizacja projektu ma zakończyć się w 2022 roku ale we wniosku zawarliśmy plan na rozszerzenie galerii na kolejne miasta województwa warmińsko-mazurskiego.